Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Husk indsendelsesfrist den 1 november

Fritidsforeninger. Deadline for indsendelse af diverse ansøgninger/erklæringer er den 1. november.

Ansøgning om aktivitetstilskud til idrætsforeninger, spejderkorps og andre folkeoplysende foreninger skal være Kultur og Fritid i hænde senest den 1. november. 

 

Find skemaet til "Ansøgning om aktivitetstilskud" her.

 

Tidspunktet for opgørelsen af antal aktive medlemmer, skal være det samme hvert år.

 

 

Ansøgning om tilskud til leder- og træneruddannelse til idrætsforeninger, spejderkorps og andre folkeoplysende foreninger skal være Kultur og Fritid i hænde senest den 1. november.

 

Find skemaet til "Ansøgning om tilskud til leder- og træneruddannelse" her.

 

Husk at medsende kvitteringer for afholdte udgifter og kursusbeskrivelse.

 

 

Erklæring om indhentelse af børneattest

Hvert år skal alle folkeoplysende foreninger, der modtager kommunalt tilskud eller benytter kommunale lokaler, indsende Erklæringen om indhentelse af børneattest.

 

Find "Erklæring om indhentelse af børneattest".

 

Vejledning til udfyldelse findes på selve blanketten. Selve børneattesten skal ikke fremsendes til Kultur og børn.

 

Bemærk: Ansøgninger modtaget efter 1. november er ikke rettidige, og foreningen vil derfor ikke modtage tilskud.


Husk indsendelsesfrist den 1. november
Husk indsendelsesfrist den 1. november