Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Børneattest

Læs mere om reglerne for børneattester for foreninger her.

Hvorfor skal der indhentes børneattester?

Alle foreninger, som søger om tilskud eller anvisninger af lokaler, skal ifølge Folkeoplysningsloven afgive erklæring om, at foreningen søger for at indhente børneattest, hvis foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der i forbindelse med deres foreningsarbejde har direkte kontakt med børn under 15 år.

 

Her kan du skrive under på, at foreningen indhenter børneattester på ledere, trænere og undervisere.

Du får brug for følgende:

  • NemID eller printer, hvis du ønsker at udfylde og indsende skemaet manuelt
  • Foreningens navn og adresse, samt navnet på den tegningsberettigede i foreningen (dette fremgår af foreningens vedtægter)

 Sådan gør du:

  • Log på med foreningens NemID eller udskriv skemaet
  • Udfyld erklæringen
  • Underskriv med foreningens NemID eller manuelt

Hvis du indsender erklæringen digitalt, får du til sidst en kvittering, som du kan gemme eller udskrive.

Du skal IKKE indsende selve børneattesterne til kommunen - kun erklæringen.

Erklæring om indhentelse af børneattest