Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Styrket kommunalt tilsyn

Billund Kommunen har pligt til at føre tilsyn med foreninger og kontrollere, om foreningen anvender de kommunale tilskud eller de lånte lokaler efter hensigten og overholder betingelser herfor.

Billund Kommunen har pligt til at føre tilsyn med foreninger og kontrollere, om foreningen anvender de kommunale tilskud eller de lånte lokaler efter hensigten og overholder betingelser herfor.

I Billund Kommune er denne tilsynspligt risikobaseret. Det betyder at Kultur og Fritid udtage minimum 5 procent til risikobaseret stikprøvekontroller om året samt foretage op til fem risikobaserede tilsyn uden ved foreningerne. I kan som forening derfor opleve at blive kontaktet af Kultur og Fritid, som i det tilfælde vil spørge ind til jeres formål, ledelse, økonomi, aktiviteter med mere.

Konsekvensen ved ikke at overholde loven eller regler fastsat af Billund Kommune i forbindelse hermed kan være:

  • Hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud
  • Standsning af en udbetaling
  • Hel eller delvis tilbageholdelse af udbetaling
  • Fratagelse af foreningens ret til at benytte allerede anviste lokaler.