Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Skærpet krav til godkendelse af foreninger

Folkeoplysende foreninger skal efterleve en række specifikke krav til en forenings opbygning, herunder vedtægter med videre, for at opnå tilskud. Kravene er nu skærpet i forhold til godkendelse af nye Folkeoplysende foreninger.

Når I som folkeoplysende forening søger kommunale tilskud eller ønsker at låne lokaler, skal I leve op til flere betingelser end andre ikke folkeoplysende foreninger. Loven stiller specifikke krav til en forenings opbygning, herunder vedtægter med mere, for at opnå tilskud.

Husk at nye vedtægter eller ændringer i eksisterende vedtægter skal godkendes af Kultur- og Fritidsrådet.

Kultur og Fritid er i dag allerede i tæt kontakt med de foreninger, der søger om at blive en folkeoplysende forening, og rådgiver på baggrund af lovkrav inden en formel ansøgning om at blive folkeoplysende går videre til Kultur- og Fritidsrådet, som behandler ansøgningen.