Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ny Coronapulje for særligt udfordrede aktører i kultur- og fritidslivet grundet COVID-19

Der er etableret en ny pulje til foreninger og aktører i kultur- og fritidslivet, der er særlig økonomisk udfordret grundet COVID-19 og derfor har behov for at kunne søge om ekstra tilskud. Puljen kan søges frem til 1. september.

Formål

Coronapuljens formål er at støtte de foreninger og aktører fra kultur- og fritidslivet, som grundet Covid-19 er særligt hårdt ramt økonomisk, har lidt betydelige tab eller hvis eksistensgrundlag er truet.

 

Hvem kan søge:

  • Foreninger eller aktører på kultur- og fritidsområdet, der er hjemhørende i Billund Kommune, og
  • Foreninger eller aktører der er non-profit, og
  • Foreninger eller aktører med et folkeoplysende eller et kunstnerisk/kulturelt alment formål.

 

Kriterier og krav til ansøger: 

  • Dokumentation for at der, hvis muligt, er ansøgt om tilskud og støtte andre steder, eksempelvis statslige kompensationsordninger og at man ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet kompenseret herved.
  • Alle eventuelle afregninger skal være gennemført mellem facilitet/kommune for 2020.
  • Regnskabsresultatet for 2019 og 2020 skal angives
  • Det fulde regnskab med underskrifter for 2020 skal vedlægges ansøgningen som bilag sammen med beskrivelse/dokumentation for det økonomiske nettotab.
  • Ansøger skal angive det beløb som ansøges.

 

Ansøgningsfrist:

Coronapuljen kan søges frem til den 1. september 2021.

Det ventes, at Unge- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgninger til puljen på mødet den 16. september 2021 og der kan forventes svar kort herefter.

Minus er udtryk for underskud
Minus er udtryk for underskud
Svar med 'ja' eller 'nej'
Lukningstruet, udsættelse af planlægte investeringer/aktiviteter etc.