Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Medlemsfremmende tiltag

Mange foreninger oplever i større eller mindre grad medlemsnedgang i denne Coronatid. Særligt de unge frafalder foreningslivet, når de forlader folkeskolen for at tage på efterskole eller forsætte på en ungdomsuddannelse. For at imødekomme denne udfordring og samtidig kunne understøtte vækstlaget i forhold til frivillige i værksættes der fire forskellige tiltag.

At kunne synliggøre sin forening og markedsføre sine aktiviteter målrettet har afgørende betydning i rekrutteringen af medlemmer. Det samme gør sig gældende for udviklingen af foreningsaktiviteter, -former og nye strategisk samarbejder  – samarbejder, der tilligemed kunne understøtte vækstlaget i forhold til frivillige.

Fælles kampagne

Der afsættes midler til en fælles kampagne for foreningers fritidstilbud målrettet børn og unge. Det kan være i form af et katalog i lighed med de kommunale tilbud, som bliver husstandsomdelt eller omdelt på skoler og ungdomsskoler eller andre markedsføringsmæssige fremstød, som kan give værdi for foreninger og vise, hvad de forskellige aktører udbyder i de forskellige byer.

Fælles foreningsdag

Der udarbejdes et koncept for og afvikling af en fælles foreningsdag for hele Billund Kommune. En dag hvor foreninger i Billund Kommune både kan vise sig frem, gøre reklame for sin forening, og samtidig fortælle om det at være en del af et fællesskab, og hvad det kan give at være frivillige – for en selv og for dem, man yder en frivillig indsats for. Udviklingen af konceptet faciliteres af forvaltningen i samarbejde med foreningslivet og andre relevante aktører.

Sommerferieaktiviteter

Der afsættes midler til at puljen for sommerferieaktiviteter udvides. Sommerferieaktiviteter er et godt udstillingsvindue for foreninger og en nem måde for børn og unge at prøve nye aktiviteter af. Flere foreninger oplever at deltagelsen i en sommerferieaktivitet bliver omsat til et medlemskab. Samtidig oplever hallerne, at gratis eller billigere adgang til faciliteterne i en periode tillige med har en positiv effekt på antallet af betalende besøgende i perioden efter.

Strategisk udvikling og samarbejder

Puljen til strategisk udvikling forhøjes, sådan at foreninger og haller i samarbejde med foreninger kan søge om tilskud til strategiske satsninger, nye strategiske samarbejder og investeringer med et medlemsfremmende formål. Pulje kan anvendes til medlemsfremmende tiltag og aktiviteter, partnerskaber, udvikling af nye tilbud med videre. Forvaltningen anbefaler samtidig, at der gives dispensation fra den eksisterende pulje til, at der kan søges om tilskud til lokaleleje, dette for at understøtte liv og aktivitet i haller og centre.

Strategisk udvikling er en pulje, der i forvejen er kendt af foreningslivet og som modtager flere ansøgninger om året. Derfor vil en forhøjelse af puljen være i tråd med de bærende principper for anbefalingerne. 

 

Du kan læse om puljen her