Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ekstraordinært aktivitetstilskud

Der er udbetalt et ekstraordinært aktivitetstilskud til de foreninger, der har fået mindre udbetalt i 2020 sammenlignet med 2019, dog med en minimumsgrænse på 5.000 kr. Nedgangen i aktivitetstilskud skyldes medlemsnedgang blandt børn og unge under 25 år i de folkeoplysende foreninger.

Unge- og Kulturudvalget har besluttet, som en del af tiltagende i hjælpepuljen, at der udbetales et ekstra aktivitetstilskud til de foreninger, der har fået mindre udbetalt i 2020 sammenlignet med 2019, dog med en minimumsgrænse på 5.000 kr.

Den store medlemsnedgang blandt børn og unge på 1283 medlemmer, har bevirket at nogle folkeoplysende foreninger har fået et væsentlig mindre aktivitetstilskud udbetalt i 2020 sammenlignet med 2019.

De foreninger, der har fået et ekstraordinært aktivitetstilskud udbetalt har fået besked herom i deres e-boks den 26. januar 2021.