Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Baggrunden for indsatser og tiltag

Unge- og Kulturudvalget i gangsatte arbejdet i november 2020, hvor de bad forvaltningen om at høre en del af foreningerne, halnetværket samt Kultur- og Fritidsrådet om, hvilke tiltag de kunne se som understøttende for foreningslivet og gerne med et langsigtet fokus på medlemstilgang.

Her kan du læse mere om principper bag indsatser og de hørte parter,

Principperne bag indsatserne 

Et bærende princip er, at det skal være nemt. Det skal være nemt for foreningerne at gennemskue de nye tiltag, det skal være nemt at søge og der, hvor det er muligt, må der gerne være en automatisering.

Foreningerne er presset på ressourcer ikke kun de økonomiske, men også i forhold til frivillige kræfter. At søge en pulje kræver mere end blot en god ide, det kræver, at ideen bliver foldet ud og skrevet ned, at der udarbejdes et budget, at kriterierne for en pulje bliver læst grundigt igennem, at ansøgningen formuleres og måske justeres lidt, så den passer til puljer og at ansøgningsskemaet bliver udfyldt med de korrekte og nødvendige vedhæftede filer.

Derfor er flere af tiltagene baseret på automatiserede udbetalinger eller udbetalinger, baseret på procedurer og puljer, som foreningerne i forvejen har kendskab til. Det gør det nemt for foreningerne og det giver samtidig en mulighed for at sætte ekstra spot, på noget bestående.

Indsatser, der peger fremad og som kan understøtte udviklingen af foreningslivet på den lange bane, er vægtet højt. Ansøgningsmuligheden i forhold til puljer er derfor tænkt gældende for hele 2021, mens tilskud i form af lokaletilskud og aktivitetsmedlemstilskud er tænkt for en afgrænset periode - fra den 17. december 2020 til den 30. juni 2021.

Om de hørte parter

Forvaltningen har været i dialog med Kultur- og Fritidsrådet, paraplyforeninger fra center- og områdebyerne samt netværket for hal- og centerledere. Møderne har haft til formål at give de forskellige aktører mulighed for at komme med inputs og ideer til, hvilke tiltag der kunne understøtte foreningslivet bedst muligt her og nu og på længere sigt.

Kultur- og Fritidsrådet

Kultur- og Fritidsrådet er paraplyorganisation og talerør for alle kultur- og fritidsforeninger i Billund Kommune og udgør kommunens folkeoplysningsudvalg. Rådet er sammensat af i alt 11 repræsentanter og som dækker aftenskoleområdet, spejdere og andre idebetonede foreninger, idræts- og kulturforeninger, ikke organiserede samt en politisk repræsentant fra Unge- og Kulturudvalget og repræsenterer således kultur- og fritidslivet bredt.

Rådet har blandt andet til opgave at påse at Folkeoplysningsloven overholdes i Billund Kommune, understøtte udviklingen på området herunder at behandle ansøgninger til 'udviklingspuljen' og 'puljen til uddannelse og udvikling'. 

Du kan læse mere om Kultur- og Fritidsrådet her 

Paraplyforeninger

Flere af de folkeoplysende foreninger i Billund Kommune har organiseret sig med en hovedforening, der favner flere forskellige underforeninger/-afdelinger. Som en del af det opdrag forvaltningen har fået af Unge- og Kulturudvalget har forvaltningen inviteret en repræsentant fra paraplyforeninger fra de to centerbyer og områdebyerne i Billund Kommune til virtuelt møde om mulige tiltag. 

Netværk for hal- og centerledere

Siden 2019 har der i Billund Kommune været et formaliseret netværk for ledere selvejende og kommunale haller og centre. Netværket mødes minimum fire gange årligt til ordinære møde og har herudover nogle et eller flere temamøder årligt.  

Formålet med et formaliseret netværk for haller og centre i Billund Kommune er dels at understøtte videndeling og samarbejde på tværs og ind til kommunen, dels at skabe større sammenhængskraft på hele området.