Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

COVID-19 hjælpepakker til kultur- og fritidslivet

Unge- og Kulturudvalget rækker hånden ud til kultur- og fritidslivet med indsatser, der skal afbøde COVID-19 konsekvenser for ca. 1,5 mio. kr.

Midlerne kommer fra Budget 2021, hvor der blev afsat 0,5 mio. kr. til en hjælpepulje for kultur- og fritidslivet, som Unge- og Kulturudvalget fik ansvaret for at fordele. Samtidig har et ekstraordinært nedsat aktivitetsniveau i foreningslivet i 2020 medført uforbrugte midler på lokaletilskudsområdet på ca. 1 mio. kr. Hertil kommer uforbrugte midler på puljer. 

Indsatserne er blevet til på baggrund af forslag fra Kultur- og Fritidsrådet, paraplyforeninger fra center- og områdebyer samt hallerne.

Formålet med indsatserne er at hjælpe foreningslivet godt på vej her og nu samt styrke kultur- og fritidslivet på den lange bane.

 • Baggrunden for indsatser og tiltag

  Unge- og Kulturudvalget i gangsatte arbejdet i november 2020, hvor de bad forvaltningen om at høre en del af foreningerne, halnetværket samt Kultur- og Fritidsrådet om, hvilke tiltag de kunne se som understøttende for foreningslivet og gerne med et langsigtet fokus på medlemstilgang.

  Læs mere
 • Ekstraordinært aktivitetstilskud

  Der udbetales automatisk et ekstra aktivitetstilskud til de foreninger, der har fået mindre udbetalt i 2020 sammenlignet med 2019, dog med en minimumsgrænse på 5.000 kr. Nedgangen i aktivitetstilskud skyldes medlemsnedgang blandt børn og unge under 25 år i de folkeoplysende foreninger i 2020 sammenlignet med 2019.

  Læs mere
 • Frivillighed - flere midler til uddannelse

  Puljen til uddannelse og kurser forhøjes. Kultur- og Fritidspolitikken peger i udviklingspotentialer på vækstlaget og at det er skrøbeligt i kultur- og fritidslivet i Billund Kommune. Det er ikke en ny problemstilling, men en problemstilling der er forværret under COVID-19 perioden.

  Læs mere
 • Lokaletilskud på 100 % frem til 30. juni 2021

  Der ydes 100% lokaletilskud fra den 17. december 2020 til den 30. juni 2021. Dette gælder alle godkendte folkeoplysende foreninger herunder også aftenskoler i kommunale og selvejende haller samt lejede eller egne lokaler.

  Læs mere
 • Medlemsfremmende tiltag

  Mange  foreninger oplever i større eller mindre grad medlemsnedgang i denne Coronatid. Særligt de unge frafalder foreningslivet, når de forlader folkeskolen for at tage på efterskole eller forsætte på en ungdomsuddannelse.  For at imødekomme denne udfordring og samtidig kunne understøtte vækstlaget i forhold til frivillige i værksættes der fire forskellige tiltag.

  Læs mere