Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udbetaling af tilskud

Her kan du læse mere om udbetaling af tilskud, lønudbetaling til ledere og lærere samt information om holdstamkort.

Udbetaling af tilskud

Lønudbetalingen til ledere og lærere er gratis for de foreninger der ønsker det og som ikke er tilknyttet et landsdækkende oplysningsforbund.

Kultur- og Fritid administrer aftenskolens løn til deres undervisere. Der skal for hver underviser indsendes oplysninger om underviserens :

 • Navn
 • Adresse
 • CPR nummer
 • Dato for opstart som underviser

For hvert nyt hold der oprettes skal der udfyldes et holdstamkort.

Holdstamkortet skal indeholde:

 • Navn og CPR nummer på underviser.
 • Hold nummer (dette er fortløbende).
 • Havn på aftenskolen (og evt. skolenummer).
 • Aflønningsform er altid 02.
 • Start- og stopdato for holdet.
 • Antal undervisningslektioner der ligger mellem start- og stopdato.
 • Kursusoplysninger: angivelse af hvad der undervises i.
 • Frekvens: hvor tit afholdes kurset, hver uge (frekvens 1), hver anden uge (frekvens 2) osv.
 • Hvilken ugedag afholdes kurset.
 • Lederoplysninger: CPR nummer og navn på aftenskolelederen.
 • Læreroplysninger: CPR nummer og navn på underviseren.
 • Start og evt. stopdato for lærerens ansættelse.
 • Dato og underskrift fra aftenskolelederen på, at kurset er oprettet.

Holdstamkortet

De foreninger, der selv udbetaler løn, kan få tilskudstilsagnet udbetalt kvartalsvis forud.