Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Regnskab, tilbagebetaling og hæftelse

Læs om rengskab, tilbagebetaling og om hæftelse på denne side og find skemaerne til regnskabsaflæggelse vedr. aflønning og tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Regnskab, tilbagebetaling og hæftelse

Foreningen skal aflægge regnskab, senest den 1. april det efterfølgende år, for anvendelse af tilskuddet, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med fastsatte regler, skal tilbagebetales.

Regnskabsaflæggelsen sker på et særligt skema.

Udgifter til aflønning i forbindelse med folkeoplysende voksenundervisning

Afregning vedrørende tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rejses mod foreningen og ikke mod enkeltpersoner.

Kun hvis erstatningsansvaret er opstået ved en ulovlig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom, hæfter man personligt.

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Kultur- og Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.

Samlet regelsæt for regnskab og revision - klik her