Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Om tilskud til undervisning

Her kan du læse om, hvordan I søger tilskud til jeres aftenskole, samt hvilke retningslinjer der er.

Tilskud til undervisning

Hvert år i oktober afsættes en beløbsramme i budgettet for undervisningspuljen for det følgende år.

Kultur- og Fritidsrådet fordeler beløbsrammen på førstkommende møde efter ansøgningen er modtaget.

Der gives tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Undervisningen skal foregå inden for kommunens grænser. Kultur- og Fritidsrådet kan dispensere herfra. f.eks. hvis der kun er egnede lokaler til aktiviteten uden for kommunen.

Der kan ikke gives tilskud til formelt kompetencegivende undervisning samt undervisning henlagt i udlandet.

Tilskuddet anvendes til delvis aflønning af ledere og lærere, der aflønnes efter lønbekendtgørelsen og der ydes kun tilskud til én lærerlønstime pr. lektion.

Foreningen fastsætter selv holdstørrelser, deltagerbetaling, kursuslængde, valg af emner (se dog emneafgrænsning) tilrettelæggelsesformer, ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere.

Virksomheden skal stå åben for alle.

Begrænsning af emner der kan undervises i

Der kan ikke gives tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, der indeholder agitation (propaganda), behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Der kan desuden ikke gives tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke.

Tilsvarende gælder emner, der er afledt af de nævnte områder. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

 • Sports- og konkurrencepræget virksomhed.
 • Fremstilling af øl og vin.
 • Bridge, skak og andre former for spil.
 • Dans, herunder jazzballet (Der ydes dog tilskud til folkedans).
 • Faldskærmsudspring.
 • Fjeldvandring.
 • Fodbold- og håndbolddommerkurser.
 • Gymnastik - herunder motionsgymnastik (Der ydes dog tilskud til afspænding og yoga).
 • Lejrsport.
 • Lystfiskeri, herunder fluebinding.
 • Motororienteringsløb.
 • Ridning.
 • Sejlsport (Der ydes dog tilskud til navigation).
 • Skydning.
 • Sportsdykning, herunder frømandsteori.
 • Sportsflyvning, herunder svæveflyvning.
 • Svømning, herunder livredning.