Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Om deltagere fra andre kommuner

Her kan du finde oplysningsskemaet, som skal anvendes, hvis din aftenskole har deltagere fra andre kommuner. Du kan også læse mere om regler vedr. deltagere fra andre kommuner.

Deltagere fra andre kommuner

Borgere fra andre kommuner kan deltage i undervisningen i Billund Kommune.

En deltager, der tilmelder sig undervisning i en anden kommune end hjemstedskommunen, forpligtes til at oplyse CPR nummer, som betingelse for deltagelse.

Foreningen skal hvert år senest 1. april (sammen med regnskabet) indsende lister over deltagere fra andre kommuner, for det netop afsluttede regnskabsår.

Billund Kommune vil efterfølgende sende regning til hjemstedskommunen.

Oplysningsskema om deltagere fra andre kommuner