Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til fysisk udvikling

Som aftenskole kan du søge om tilskud til fysisk udvikling. Det kan eksempelvis være indkøb af nyt materiel, inventar eller lignende.

Hvem kan få tilskud?

Aftenskoler, folkeoplysende foreninger, ikke organiserede foreninger og kultur- og fritidsaktøre - hvor der ikke er tale om kommerciel virksomhed.

Kriterier for puljen

Ansøgningen skal indeholde:

  • En  beskrivelse af det, du søger om tilskud til
  • Hvornår det forventes igangsat/indkøbt og afsluttet
  • Et budget med specifikationer af udgiftsposter og hvilket beløb, der søges om. 

 Nederst på siden finder du et link til puljens ansøgningsskema.

Hvad kan du få tilskud til?

Udvikling af de fysiske rammer, nyanskaffelser samt vedligehold af materiel – primært mindre udgifter. 

Der kan søge om tilskud til:

  • Nyt materiel/udstyr
  • vedligehold, istandsættelse, renovering af materiel
  • Inventar

Hvad kan du ikke få tilskud til?

Hvis arbejdet er begyndt eller inventar og andet materiel er købt.  

Hvordan beregnes tilskud?

Der kan max. gives tilskud af 50 % af den afholdte udgift.

Hvordan behandles ansøgningen?

Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsrådet. Efter behandlingen får du et brev i din aftenskoles e-boks, der fortæller, om rådet har givet afslag eller tilsagn på din ansøgning.  

Hvornår får du tilskuddet?

Et tilskud vil blive udbetalt, når vi har fået dokumentation for den afholdte udgift. Pengene udbetales via din aftenskoles CVR-nummer som skal oplyses i ansøgningen.

Tilskuddet er gældende i det år det bevilges. Hvis du overskrider tidsfristen, bliver tilskuddet annulleret. Du kan søge om at få tilskuddet overført til det følgende år. 

Regnskab – hvordan og hvornår?

Når udgifterne er afholdt fremsendes kvitteringer for afholdte udgifter på mailen herunder, sammen med et samlet regnskab for projektet, du har fået tilskud til senest 2 mdr. efter arbejdet er færdiggjort. 

Sikker postkasse - Skriv sikkert til Kultur og Fritid.
Husk at fortrolige og personfølsomme oplysninger altid skal sendes sikkert.   

Her kan du søge tilskud til fysisk udvikling

Frister?

Puljen har 4 ansøgningsrunder, der er tilpasset Kultur- og Fritidsrådets møder. Fristerne for ansøgning er:

  • 1. marts (behandles 25. marts)
  • 15. april (behandles 13. maj)
  • 1. august (behandles 19. august)
  • 15. november (behandles 3. december)

Her kan du søge tilskud til fysisk udvikling