Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Uddannelse og kurser

I Billund Kommune kan du som aftenskole med aktiviteter i Billund Kommune søge om tilskud til uddannelser og kurser til udvikling af jeres bestyrelse eller andre lignende tiltag, som gerne må sikrer næste generation - vækstlaget.

Puljen til uddannelse har én årlige ansøgningsrunde.

Hvem kan få tilskud:

Aftenskoler, folkeoplysende foreninger, ikke organiserede foreninger og kultur- og fritidsaktører - hvor der ikke er tale om kommerciel virksomhed.

Kriterier 

Ansøgningen skal indeholde information om:

 • Hvem der udbyder kurset/uddannalsen
 • Hvornår det finder sted
 • En beskrivelse af kursus/uddannelse
 • En beskrivelse af, hvorfor du bør deltage
 • Pris pr. deltager og antal deltagere 
 • Hvor meget der søges om

 Nederst på siden finder du et link til puljens ansøgningsskema.

Hvad kan du få tilskud til?

Uddannelse af foreningslivets aktører med fokus på bredden og på unge mennesker. Puljen skal sikre vækstlaget, kvalitet og udvikling i kultur- og fritidslivet i Billund Kommune. 

 • Kursus for ledere
 • Kursus for trænere (også ikke organiserede)
 • Uddannelse af instruktøre
 • Sommerhøjskolekursus for unge instruktøre  

 Hvad kan du ikke få tilskud til?

 • Studieture
 • Transportudgifter

Hvordan beregnes tilskud?  

Du kan kan maksimalt få et tilskud på 3.000 kr. pr. kursusdeltager.

Hvordan behandles ansøgningen?

Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsrådet. Efter behandlingen får du et brev i din aftenskoles e-boks, der fortæller, om rådet har givet afslag eller tilsagn på din ansøgning.  

Hvornår får du tilskuddet?

Udbetalingen sker efter dokumentation for afholdt udgift. Pengene udbetales via din aftenskoles CVR-nummer, som skal oplyses i ansøgningen.

Tilskuddet er gældende i det år det bevilges. Hvis du overskrider tidsfristen, bliver tilskuddet annulleret. 

Regnskab – hvordan og hvornår?

Efter endt kursus/uddannelse fremsendes dokumentation herfor til e-mailadressen herunder. 

Kultur og Fritid: Kulturfritid.tilskud@billund.dk

Frister?

Puljen har én ansøgningsrunde, der er tilpasset Kultur- og Fritidsrådets møder. Fristerne for ansøgning er: 1. november.

Her kan du søge om støtte fra uddannelsespuljen for aftenskoler og voksenundervisning