Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Søg arrangementspuljen (mindre end 5.000 kr.)

Arrangementspuljen giver tilskud og/eller underskudsgaranti til arrangementer inden for idræt og kultur - sportsbegivenheder, musik, teater og kunst. Søger du om mindre end 5.000 kr. fra puljen, bliver din ansøgning behandlet administrativt og skal derfor ikke behandles politisk i Unge- og Kulturudvalget.

Hvem kan få tilskud?

Aftenskoler, folkeoplysende foreninger, ikke organiserede foreninger og kultur- og fritidsaktører - hvor der ikke er tale om virksomhedsdrift.

Hvordan søger du puljen?

Puljen søges ved hjælp af et digitalt ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det arrangement, der søges om tilskud til, et budgetoverslag, hvilket beløb, der søges om og om der søges om tilskud og/eller underskudsgaranti. 

Hvilke kriterier har puljen?

Pujen giver tilskud til arrangementer inden for idræt og kultur - sportsbegivenheder, musik, teater og kunst i Billund Kommune, hvis formål er at understøtte Kultur- og Fritidspolitikken og dens vision om, at Billund Kommune skal summe af aktiviteter. Du kan læse politikken her.

 • Arrangementet skal foregå i og tilgodese borgere i Billund Kommune
 • Arrangementet skal have offentlig adgang
 • Arrangementet skal annonceres offentlig

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan eksempelvis søge om tilskud til afvikling af et arrangement herunder:

 • Markedsføring
 • Honorar
 • Leje af udstyr herunder telt, scene, lyd og lys
 • rammeudgifter – f.eks. opsætning af afspærringsmateriel, sikkerhedshegning, lokaleleje og andre lignende udgifter.

Hvad kan du ikke få tilskud til?

 • Drift og normaltvist ikke årligt tilbagevendende arrangementer
 • Arrangementer der allerede er påbegyndt eller afviklet
 • Arrangementer med udelukkende kommercielt sigte
 • Der gives ikke underskudsgaranti eller tilskud til arrangementer, som har til formål at samle penge ind
 • Foreninger/gruppers udgifter i forbindelse med rejser 
 • Kurser, konferencer 
 • Køb af udstyr, rekvisitter mv.
 • Transport
 • Forplejning.

Hvordan behandles ansøgningen?

Din ansøgning behandles som udgangspunkt konkret og individuelt. Ved behandlingen vil der normalt blive lagt vægt på, at arrangørerne ikke med rimelighed selv kan bære den økonomiske risiko. 

Alle ansøgninger under 5.000 kr. behandles administrativt i løbet af 14 dage, dog kan der forekomme længere behandlingstid ved ferietid. Efter behandlingen får du et brev i din forenings e-boks, der fortæller, om du har fået afslag eller tilsagn på din ansøgning. I tvivlstilfælde overgår ansøgningen til politisk behandling. Hvis det sker, får du besked om det.

Udvalget orienteres altid løbende om administrative bevillinger. 

Hvornår sker udbetalingen?

Det afhænger af, om der er bevilget et tilskud eller en underskudsgaranti. 

Tilskud udbetales oftests efter at arrangementet er afholdt. Tilskuddet kan dog udbetales før, hvis der er behov for det. 

Underskudsgarantier udbetales efter Kultur og Fritid har modtaget og godkendt regnskab for arrangementet. En  underskudsgaranti udbetales kun, hvis arrangementet giver underskud og kun det underskud arrangementet må have givet - maksimalt op til den bevilligede underskudsgaranti.  

Pengene udbetales via din forenings CVR-nummer, som skal oplyses i ansøgningen.

Regnskab – hvordan og hvornår? 

Uanset om du har fået et tilskud eller en underskudsgaranti, skal der senest 2 mdr. efter afholdelse af arrangementet indsendes regnskab. Du kan sende regnskabet til vores sikker postkasse:

Sikker postkasse - Skriv sikkert til Kultur og Fritid.
Husk at fortrolige og personfølsomme oplysninger altid skal sendes sikkert.   

Husk at gemme dine kvitteringer. Vi tager løbende stikprøvekontrol. 

Frister? 

Arrangementspuljen kan søges året rundt og har ingen ansøgningsfrist.

Søg arrangementspuljen her

Her kan du søge om støtte fra arrangementspuljen (under 5.000 kr.)