Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Procedure for tilskud til undervisning

Her kan du læse mere om aftenskolernes tilskud til undervisning herunder proceduren.

Tilskud til undervisning

Hvert år i oktober afsættes en beløbsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen for undervisnings-puljen for det følgende år. Beløbsrammen, der er til rådighed til fordeling til aftenskolernes undervisning, studiekredse og foredrag, fordeles administrativt og automatisk mellem de ansøgende aftenskoler på grundlag af de af aftenskolens maksimale løntilskud, i henhold til det sidste års aflagte regnskab. Dog kan tages hensyn til særlige omstændigheder som f.eks. nystartede aftenskoler, sammenlægninger af aftenskoler mv. I disse tilfælde er det administrationen, der foretager omfordeling og indstiller til godkendelse i Kultur og Fritidsrådet efter forudgående høring i aftenskolesamrådet i Billund Kommune.

Ansøgningen om tilsagn sker derfor automatisk i forbindelse med indsendelse af årsregnskabet, hvor aftenskolen tilkendegiver, om man fortsat ønsker at drive aftenskole i Billund Kommune, og hermed komme i betragtning i forbindelse med fordeling af det kommende års tilsagn.

Umiddelbart efter godkendelse af tilskudsfordeling i Kultur-og Fritidsrådet gives besked til aftenskolerne om det tildelte tilsagn for det kommende år.

De aftenskoler, der selv udbetaler løn kan få tilskudstilsagnet udbetalt kvartalsvis forud. Der udbetales første gang i januar måned.