Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

15. okt. - tilskud til undervisning

Her kan du læse mere om aftenskolernes tilskud til undervisning herunder proceduren samt konsekvensen ved ikke at overholde fristen.

Tilskud til undervisning

Hvert år i oktober afsættes en beløbsramme i budgettet for undervisnings-puljen for det følgende år. Kultur-og Fritidsrådet fordeler beløbsrammen på førstkommende møde efter ansøgninger fra aftenskolerne er modtaget.

Beløbsrammen der er til rådighed til tilskud til undervisning, studie-kredse og foredrag, fordeles mellem de ansøgende aftenskoler på grundlag af de af aftenskolens maksimale løntilskud, i henhold til det sidste aflagte regnskab.

Ved opstart af nye aftenskoler eller nedlæggelse af eksisterende kan der dispenseres.

Umiddelbart efter godkendelse af tilskudsfordeling i Kultur-og Fritidsrådet gives besked til aftenskolerne om det tildelte tilsagn for det kommende år.

De aftenskoler der selv udbetaler løn kan få tilskudstilsagnet udbetalt kvartalsvis forud. Der udbetales første gang i januar måned.

Her kan du ansøge om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for aftenskoler

Procedure

Forvaltningen sender forslag til fordeling af tilsagn til udtalelse i Aftenskolernes Samråd, hvorefter Kultur-og Fritidsrådet træffer endelig afgørelse.

Konsekvens

Ved for sent ansøgning kommer man ikke i betragtning til tilskuddet, men der kan dispenseres herfor i særlige tilfælde.