Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

15. marts - ansøgning om lokaler

Her kan du læse mere om, hvordan og hvornår du som aftenskole, skal søge om lokaler i Billund Kommune.

Kommunale lokaler

Ønsker aftenskolen at benytte Billund Kommunes haller, sale og aktivitetsrum indsendes sæsonønsker en gang årligt inden den 15. marts eller alternativt løbende efterhånden som der oprettes hold.

Ansøgningen sendes til det sted, hvor aftenskoler ønsker at benytte fritidsfaciliteterne, dog skal ansøgning om benyttelse af gymnastiksale, haller og aktivitetslokaler i Grindsted by sendes til Kultur og Fritid. 

Der opkræves halvårligt bagud et gebyr svarende til 25% af udgiften for disse lokaler. Mødelokaler er gratis.

Øvrige lokaler: Hjemkundskabslokaler m.v. bookes via de enkelte lokationer en gang årligt inden den 15. marts eller når nye hold oprettes. 

Lokaler ved selvejende 

Ønsker aftenskolen af benytte lokaler i selvejende institutioner (hvis ikke kommunale lokaler er tilgængelige) indsendes sæsonønsker en gang årligt inden den 15. marts til det sted, hvor I ønsker at benytte fritidsfaciliteterne.

De selvejende haller afregner løbende for brug af faciliteten svarende til 25% af udgiften. Mødelokaler er gratis/ refunderes med 100%

Der rettes henvendelse vedr. lokaleleje til den selvejende institution, når et tilbud i et kommunalt lokale ikke er muligt.