Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

1. nov. - erklæring om børneattest

Her kan du læse mere om hvordan og hvornår du som aftenskole i Billund Kommune skal indsende erklæring om indhentelse af børneattest.

Erklæring om børneattest

Èn gang årligt, senest 1.november, indsendes ”Erklæring om indhentelse af børneattest”.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger der modtager kommunale tilskud, eller benytter kommunale lokaler skal indsende erklæringen.

Her kan du læse mere om reglerne omkring børneattest og underskrive erklæring om børneattest

Konsekvens

Aftenskoler, der ikke afgiver børneattesterklæringenvil ikke modtage tilskud eller få anvist lokaler eller faciliteter i Billund Kommune.

Hvis Billund Kommune har modtaget erklæringen, og det efterfølgende viser sig, at aftenskolen ikke har indhentet børneattester, kan Billund Kommune tilbageholde meddelte tilskud, kræve tilbagebetaling af tilskud og fratage retten til at benytte anviste lokaler indtil børneattesterne er indhentet.