Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøgningsskema til Integrationspuljen

Ansøger:

Udbetaling af eventuelt tilskud

Målgruppe

Projektet

Evaluering

Tilskuddets størrelse

Nærmere specificeret budget for projektet vedlægges som bilag til ansøgningen. Ansøgeren forpligter sig til, ved tildeling af midler, overfor Beskæftigelsesudvalget, at fremlægge evaluering og præsentation af opnåede resultater af de aktiviteter, som blev støttet.