Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøgningsskema til Integrationspuljen

Ansøgningsskema

Ansøger:

Udbetaling af eventuelt tilskud

Målgruppe

Projektet

Evaluering

Tilskuddets størrelse

Nærmere specificeret budget for projektet vedlægges som bilag til ansøgningen. Ansøgeren forpligter sig til, ved tildeling af midler, at fremsende en skriftlig evaluering af opnåede resultater af de aktiviteter, som blev støttet, til Voksenudvalget.