Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Integrationspuljen

Billund Kommunes integrationspulje er igen åben for ansøgninger. Ansøgningsfrist er mandag den 23. august, kl. 12.00

Det er voksenudvalget i Billund Kommune, der er ansvarlig for integrationspuljen.

Det er anden ansøgningsrunde i 2021 og der er 70.000 kroner i puljen.  

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 23. august, kl. 12.00

Ansøgningerne behandles på det efterfølgende voksenudvalgsmøde den 20. september 2021, hvor ansøgere får besked. 

Projekter der styrker integrationen

Overordnet er formålet med integrationspuljen, at støtte på om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer samt værdier og andre kulturer.

Mere konkret er formålet med integrationspuljen, at støtte aktiviteter som retter sig mod minimum én af nedenstående:

 • Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
 • Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
 • Bidrager til at udvikle netværk, som fremmer borgere med udenlandsk baggrunds integration i samfundet 

Hvem kan søge?

 • Foreninger som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Grupper som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Virksomheder / afdelinger af virksomheder, som har aktiviteter i Billund Kommune
 • Institutioner beliggende i Billund Kommune
 • Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune

Hvad er kriterierne for at få tilskud?

 • At det ikke må være et kommercielt arrangement
 • At aktiviteterne er åbne for alle, uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund. I særlige tilfælde kan målgruppen være snævrere, såfremt aktiviteterne stadig inddrager borgere på tværs af etnicitet.
 • At aktiviteten har i Billund Kommune eller har en særlig relevans for Billund Kommune
 • At det fremgår i Billund Kommune har ydet støtte

Hvad kan der IKKE giver tilskud til?

 • Aktiviteter der allerede er gennemført
 • Rejser og ophold
 • Lønninger

Efter projektets afslutning

Der skal indsendes en skriftlig evaluering og eventuelt ske en mundtlig redegørelse til voksenudvalget. I begge tilfælde skal der orienteres om:

 • De opnåede resultater satte i forhold til de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen
 • Hvordan midlerne er brugt anvendt fordelt på de forskellige udgiftsposter

Hvem har modtaget støtte i 2020?

1. ansøgningsrunde 2020:

 • Kontaktpersoner kvindegruppe, til dækning af aktiviteter, der er med til at skabe netværk, mellem nydanske og danske kvinder.
 • Røde Kors Grindsted - Midler søgt til at give børnene oplevelser uden for skolens område, da det er et stort ønske fra børnene.

2. ansøgningsrunde 2020:

 • Kontakten, til Folkefesten.
 • Café Jydepotten, til inklusion af børn af udenlandske familier, i fritidslivet.

3. ansøgningsrunde 2020:

 • Byg Bro. 

Ansøgning

Søg om støtte fra Integrationspuljen senest mandag den 23. august, kl. 12.00 

Yderligere oplysninger fra Mette Roed på telefon 79 72 73 15.