Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Integrationspuljen

Billund Kommunes integrationspulje er igen åben for ansøgninger. Ansøgningsfrist er tirsdag den 14. august 2018 kl. 8.00.

 

Billund Kommune annoncerer efter ansøgninger til integrationspuljen 2018. Det er voksenudvalget i Billund Kommune, der er ansvarlige for puljen.

Det er anden ansøgningsrunde i 2018, og der er 85.000 kroner tilbage i puljen.  

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 14. august kl. 8.00. Ansøgningerne behandles på det efterfølgende voksenudvalgsmøde, hvorefter ansøgere får besked. 

Projekter der styrker integrationen

Overordnet er formålet med integrationspuljen, at støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer samt værdier og andre kulturer.

Mere konkret er formålet med integrationspuljen, at støtte aktiviteter som retter sig mod minimum én af nedenstående:

 •          Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
 •          Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
 •          Bidrager til at udvikle netværk, som fremmer borgere med udenlandsk baggrunds integration i samfundet 

Hvem kan søge?

 •          Foreninger som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 •          Grupper som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 •          Virksomheder/afdelinger af virksomheder som har aktiviteter i Billund Kommune
 •          Institutioner beliggende i Billund Kommune
 •          Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune

Hvad er kriterierne for at få tilskud?

 •          At det ikke må være et kommercielt arrangement
 •          At aktiviteterne er åbne for alle, uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund. I særlige tilfælde kan målgruppen være snævrere, såfremt aktiviteterne stadig inddrager borgere på tværs af etnicitet.
 •          At aktiviteten holdes i Billund Kommune eller har en særlig relevans for Billund Kommune
 •          At det fremgår at Billund Kommune har ydet støtte

Hvad kan der IKKE gives tilskud til?

 •          Aktiviteter der allerede er gennemført
 •          Rejser og ophold
 •          Lønninger

Efter projektets afslutning:

Der skal indsendes en skriftlig evaluering og eventuelt ske en mundtlig redegørelse til voksenudvalget. I begge tilfælde skal der orienteres om:

 •          De opnåede resultater set i forhold til de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen
 •          Hvordan midlerne er blevet anvendt fordelt på de forskellige udgiftsposter

Hvem har tidligere modtaget støtte i 2017 og 2018?

1. ansøgningsrunde: Kontakten til folkefest, Kontakten til Netværksfamilier og Team Giv Håb med betingelse om at midlerne går til borgere med international baggrund bosiddende i Billund Kommune. 

2. ansøgningsrunde: Y´s mens Club til Middag på tværs, GGIF Gymnastik til Integration af piger med anden etnisk baggrund i det danske foreningsliv, Connect Billund til udarbejdelse af hjemmeside og opbygning af netværk til nyankomne til lokalsamfundet og Give-Grindsted Uddannelsescenter til Kvindegruppen - Mama Mia til oprettelse af et kreativt værksted samt børnehjørne.

Ekstra ansøgningsrunde 2017: Røde Kors Juniorklub til dækning af ture ud af huset, Kontakten til dækning af dele af aktivitetsudgifterne, Connect Billund til arbejdsmarkedsrettede indsatser. 

1. ansøgningsrunde 2018: Kontaktens kvindegruppe, til dækning af aktiviteter der er med til at skabe netværk mellem nydanske og danske kvinder.

Ansøgning

Klik her og ansøg om støtte fra Integrationspuljen ved at udfylde og indsende dette skema senest tirsdag den 14. august kl. 8.00. 

Yderligere oplysninger hos Mette Roed på telefon 7972 7315, Lærke Noer-Møller på telefon 7972 7436, eller hos Inger S. Bønding på telefon 7972 7350.