Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Integrationspuljen

Billund Kommunes integrationspulje er igen åben for ansøgninger. Ansøgningsfrist er fredag den 28. februar 2020 kl. 8.00.

Det er voksenudvalget i Billund Kommune, der er ansvarlige for integrationspuljen.

Det er første ansøgningsrunde i 2020, og der er 100.000 kroner i puljen.  

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist fredag den 28. februar 2020 kl. 8.00. Ansøgningerne behandles på det efterfølgende voksenudvalgsmøde, hvorefter ansøgere får besked. 

Projekter der styrker integrationen

Overordnet er formålet med integrationspuljen, at støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer samt værdier og andre kulturer.

Mere konkret er formålet med integrationspuljen, at støtte aktiviteter som retter sig mod minimum én af nedenstående:

 • Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
 • Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
 • Bidrager til at udvikle netværk, som fremmer borgere med udenlandsk baggrunds integration i samfundet 

Hvem kan søge?

 • Foreninger som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Grupper som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Virksomheder/afdelinger af virksomheder som har aktiviteter i Billund Kommune
 • Institutioner beliggende i Billund Kommune
 • Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune

Hvad er kriterierne for at få tilskud?

 • At det ikke må være et kommercielt arrangement
 • At aktiviteterne er åbne for alle, uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund. I særlige tilfælde kan målgruppen være snævrere, såfremt aktiviteterne stadig inddrager borgere på tværs af etnicitet.
 • At aktiviteten holdes i Billund Kommune eller har en særlig relevans for Billund Kommune
 • At det fremgår at Billund Kommune har ydet støtte

Hvad kan der IKKE gives tilskud til?

 • Aktiviteter der allerede er gennemført
 • Rejser og ophold
 • Lønninger

Efter projektets afslutning

Der skal indsendes en skriftlig evaluering og eventuelt ske en mundtlig redegørelse til voksenudvalget. I begge tilfælde skal der orienteres om:

 • De opnåede resultater set i forhold til de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen
 • Hvordan midlerne er blevet anvendt fordelt på de forskellige udgiftsposter

Hvem har modtaget støtte i 2019?

1. ansøgningsrunde 2019:

 • Kontaktens kvindegruppe, til dækning af aktiviteter der er med til at skabe netværk mellem nydanske og danske kvinder.
 • Røde Kors Grindsted - Midler søgt til at give børnene oplevelser uden for skolens område, da det er et stort ønske fra børnene
 • Grindsted Y's Men's Club - Middag på tværs

2. ansøgningsrunde 2019

 • Røde Kors Juniorklub - Gode oplevelser og læring i, at have gode oplevelser på tværs.

Ansøgning

Søg om støtte fra Integrationspuljen ved at udfylde og indsende dette skema senest fredag den 28. februar 2020 kl. 08.00. 

Yderligere oplysninger hos Mette Roed på telefon 79 72 73 15, eller hos Inger S. Bønding på telefon 79 72 73 50.