Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Integrationspuljen

Billund Kommunes integrationspulje er igen åben for ansøgninger. Ansøgningsfrist er torsdag den 28. februar 2019 kl. 8.00.

Billund Kommune annoncerer efter ansøgninger til integrationspuljen 2019. Det er voksenudvalget i Billund Kommune, der er ansvarlige for puljen.

Det er første ansøgningsrunde i 2019, og der er 100.000 kroner i puljen.  

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist torsdag den 28. februar 2019 kl. 8.00 kl. 8.00. Ansøgningerne behandles på det efterfølgende voksenudvalgsmøde, hvorefter ansøgere får besked. 

Projekter der styrker integrationen

Overordnet er formålet med integrationspuljen, at støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer samt værdier og andre kulturer.

Mere konkret er formålet med integrationspuljen, at støtte aktiviteter som retter sig mod minimum én af nedenstående:

 • Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
 • Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
 • Bidrager til at udvikle netværk, som fremmer borgere med udenlandsk baggrunds integration i samfundet 

Hvem kan søge?

 • Foreninger som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Grupper som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Virksomheder/afdelinger af virksomheder som har aktiviteter i Billund Kommune
 • Institutioner beliggende i Billund Kommune
 • Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune

Hvad er kriterierne for at få tilskud?

 • At det ikke må være et kommercielt arrangement
 • At aktiviteterne er åbne for alle, uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund. I særlige tilfælde kan målgruppen være snævrere, såfremt aktiviteterne stadig inddrager borgere på tværs af etnicitet.
 • At aktiviteten holdes i Billund Kommune eller har en særlig relevans for Billund Kommune
 • At det fremgår at Billund Kommune har ydet støtte

Hvad kan der IKKE gives tilskud til?

 • Aktiviteter der allerede er gennemført
 • Rejser og ophold
 • Lønninger

Efter projektets afslutning

Der skal indsendes en skriftlig evaluering og eventuelt ske en mundtlig redegørelse til voksenudvalget. I begge tilfælde skal der orienteres om:

 • De opnåede resultater set i forhold til de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen
 • Hvordan midlerne er blevet anvendt fordelt på de forskellige udgiftsposter

Hvem har modtaget støtte i 2018?

1. ansøgningsrunde 2018: Kontaktens kvindegruppe, til dækning af aktiviteter der er med til at skabe netværk mellem nydanske og danske kvinder.

2. ansøgningsrunde 2018:

 • "Byg Bro" konceptet, hvor flygtninge hjælper flygtninge, hvilket er en vigtig mission og som gør en forskel
 • Grindsted Kolonihaveforening af 1947 Slagterivej 17 - Indkøb af legeredskaber til legeplads, for at styrke sammenhold og øge forståelsen af fælles værdier
 • Røde Kors Grindsted - Midler søgt til at give børnene oplevelser uden for skolens område, da det er et stort ønske fra børnene
 • Grindsted GGIF - Integrering af piger på et konkurrencegymnastikhold. Gymnasterne af anden etnisk herkomst integreres fortrinligt på et grandprixhold med kun 12 gynmnaster, hvor alle bliver set og hørt og hvor det sociale fællesskab er altafgørende
 • Grindsted Y's Men's Club - tilskud til "Middag å tværs" som blev afholdt i uge 38 2018 og julehygge på tværs i uge 49 2018

Ansøgning

Søg om støtte fra Integrationspuljen ved at udfylde og indsende dette skema senest torsdag den 28. februar 2019 kl. 08.00. 

Yderligere oplysninger hos Mette Roed på telefon 79 72 73 15, Kathrine Lund Jacobsen på telefon 79 72 74 36, eller hos Inger S. Bønding på telefon 79 72 73 50.