Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forebyggende hjemmebesøg

Du får tilbudt et besøg det år du bliver 75 år. Samtalen med forebyggelseskonsulenten vil omhandle emner såsom din hverdag, livssituation m.m.

Tilbuddet omfatter besøg én gange årligt eller efter behov. Besøgene udføres af en Forebyggelseskonsulent ansat ved Billund Kommune.

Den enkelte borger modtager et brev om tilbuddet efter sin 75 års fødselsdag.

Der er naturligvis tavshedspligt omkring besøgene, som varer ca. 45 minutter.

 

Forhold, der ofte drøftes under besøget

Formålet med besøget

• drøfte emner, som har betydning for helbred og trivsel

• få talt om glæder og vanskeligheder ved at blive ældre

• drøfte dagligdagen og få inspiration til at gøre den lettere

• få hjælp til at løse evt. problemer af helbredsmæssig, social eller praktisk karakter

• få oplysninger om Billund Kommunes aktiviteter og tilbud

 Forbyggende hjemmebesøg folder

 Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Fyldt 75 år

Er du fyldt 75 år tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg.

Fyldt 80 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 80 år, hvor kommunen skal tilbyde dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp kan kommunen undlade det årlige besøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 79 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du vil klage over hjemmehjælp

Du kan klage over din hjemmehjælp, fx over hjælpens omfang, den måde opgaverne udføres på, den person, som udfører opgaverne, eller over at der er givet afslag på hjemmehjælp.