Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nyt om sundhedspolitikken

Nyhedsbrev Sundhedspolitikken - december 2013

Styregruppen for sundhedspolitikken er nu nedsat med medlemmer på tværs af forvaltningerne. Der er afholdt 2 møder hvor dagsordenen var, at få udarbejdet en projektbeskrivelse for udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik.

Styregruppen er

Social og Sundhedsdirektør Klaus Liestmann
Sundhedschef Lisbeth Lange
Leder af Sundhedsplejen Jytte Pedersen
Afdelingsleder for plan og byudvikling Charlotte Sams Falkenberg
HR udviklings konsulent Kirsten Høedt-Rasmussen
Sundhedskoordinator Margit Stycke
Sundhedskonsulent Heidi Munkgaard Schmidt

I forbindelse med borgermødet, blev der lavet en undersøgelse som viste følgende: Der var 119 personer, der tog sig tid til at svare på spørgsmål om, hvorfor de deltog, og hvordan de hørte om borgermødet.

 

Hovedresultater fra undersøgelsen

Hvem deltog

Deltagerne var repræsenteret med flest kvinder 81 % Aldersgruppen var 48 % af deltagerne 50-69 år og 39% mellem 18 og 49 år. 39% af deltagerne kom fra Grindsted og 26% fra Billund, de øvrige jævnt fordelt mellem de andre byer i kommunen.

Hvorfor deltog de

Ca. halvdelen deltog på grund af interesse for emnet sundhed eller fordi emnet havde relation til den pågældende erhvervsarbejde. 25 % kom for at høre Peter Qvortrup Geisling. De resterende var nogenlunde ligeligt delt mellem interesse for politik og fordi emnet havde relationer til den pågældendes foreningsarbejde.

Hvordan blev de opmærksom på borgermødet
Undersøgelsen viste med tydelighed at en personlig invitation har stor betydning.

Ca. halvdelen kom fordi de havde fået en mail med en personlig invitation.
18% havde set det i ugeaviserne,9% havde set det på forældreintra og 5 % på hjemmesiden.
Undersøgelsen bruges efterfølgende til hvordan vi fremadrettet kan få bragt information til borgeren om lignende arrangementer.

Billund kommune vil derfor gerne takke alle fordi de tog sig tid til at udfylde spørgeskemaet

I ønskes alle en god og hyggelig december måned.