Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ledsagelse

Er du mellem 18 og 67 år og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om at blive ledsaget, op til 15 timer om måneden. Ordningen kan fortsætte, efter du er fyldt 67 år, men ikke søges derefter.

Har du brug for en personlig ledsager?

For af få bevilliget en personlig ledsager skal du

  • være mellem 18-67 år
  • have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • være i stand til at give udtryk for, hvilke ting du gerne vil ledsages til

Der må ikke være tale om socialpædagogisk støtte.
Der kan bevilges op til 15 timers ledsagelse om måneden.

Du skal som udgangspunkt selv betale for udgifter til transport og aktiviteter, til dig selv og din ledsager, hvor din ledsager skal være til stede f.eks. ved biograf og restaurationsbesøg. Du kan dog søges om et årligt tilskud på p.t. 825,00 kr.
Ledsagelse kan bevilges uanset boform.

Du søger via selvbetjeningsløsningen til ansøgning om ledsagelse eller henvende dig til Henvendelsen i Voksenstøtte.