Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Aflastning og afklaring

Hvis du som ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende passer et familiemedlem over 18 år, der har behov for pleje, kan du ansøge kommunen om aflastning eller afløsning. Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.

Har du brug for aflastning?

Hvis du har brug for aflastning, har vi vores aflastningstilbud i Sdr. Omme, som ligger i forlængelse af Omme Centeret. Der er i alt 4 pladser, som er selvstændige lejligheder med eget køkken, bad, stue og soveværelse. Alle lejlighederne støder op til en fællesstue, hvor der vil være fælles aktiviteter og er base for personalet.

 

Målgruppen er voksne i alderen 18-85 år med

 • betydelig kognitive udfordringer
 • medfødt- eller senhjerneskade
 • austismespektrum -forstyrrelse
 • udviklingsforstyrrelser af tale og sprog eller af sansemotoriske færdigheder
 • epilepsi
 • multipel funktionsnedsættelse
 • sjældent forekommende funktionsnedsættelser, handicaps og/eller syndromer

 

Afklaringspladser - Skibet

Hvis du eller en pårørende har sociale eller psykiske udfordringer, som har svært ved at klare en almindelig dagligdag, kan du søge en afklaringsplads. Tilbuddet ligger i Sdr. Omme i forlængelse af Omme Centeret. Der er i alt 6 afklaringspladser og 2 akutpladser. Formålet med opholdet er, at opnå nogle færdigheder, der bliver udarbejder med dig i samarbejde med personalet. Opholdet vil have en varighed på op til 3 måneder.

 

Målgruppen er voksne i alderen 18-85 år med

 • behov for ADL træning, støtte og vurdering, grundet faldende funktionsnedsættelse
 • psykiske og sociale problemer, som har brug for en tværfaglig indsats.
 • behov for ekstra træning og støtte efter udskrivelse fra sygehus
 • behov for indlæggelse, kan komme og få redskaber til mestring i eget hjem

 

Vil du søge om en aflastnings-/afklaringsplads eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Henvendelse i Voksenstøtte.