Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kvalitetsstandarder for Voksenstøtte 2022

Er du over 18 år og har du midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Så kan du her læse mere om hvad du kan forvente af os og hvad vi forventer af dig.

Kvalitetsstandarderne

  • gælder både unge (+18 år) og voksne, derfor vil visitation til de beskrevne indsatserne foregå både i Ungeafdelingen og Voksen Myndighed (de to afdelinger beskrives samlet som Myndighed)
  • beskriver dine rettigheder og pligter, når du søger om hjælp fra os
  • tydeliggør således, hvad du kan forvente fra os, og hvad vi forventer af vores samarbejde med dig.
  • er vedtaget af Byrådet. Hjælp og støtte på social- og sundhedsområdet bevilliges på baggrund af serviceloven og udføres med udgangspunkt i kerneopgaven for Voksenstøtte i Billund Kommune.

 

Læs den godkendte Kvalitetsstandard for Voksenstøtte