Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kvalitetsstandarder for Voksenstøtte 2021

Beskriver de indsatser, som Billund Kommune tilbyder til personer over 18 år med midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kvalitetsstandarderne

  • gælder både unge (+18 år) og voksne, derfor vil visitation til de beskrevne indsatserne foregå både i Ungeafdelingen og Voksen Myndighed (de to afdelinger beskrives samlet som Myndighed).
  • beskriver dine rettigheder og pligter, når du søger om hjælp fra kommunen.
  • tydeliggør således, hvad du kan forvente fra kommunen, og hvad vi forventer af vores samarbejde med dig.
  • er vedtaget af Byrådet. Hjælp og støtte på social- og sundhedsområdet bevilliges på baggrund af serviceloven og udføres med udgangspunkt i kerneopgaven for Voksenstøtte i Billund Kommune.

 

Kvalitetsstandarder for Voksenstøtte