Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker, at benytte nogle af Billund Kommunes ydelser indenfor Voksenstøtteområdet, skal du tale med en visitator.

Voksenstøtteområdet samler myndighedsfunktionen med EN fælles indgang

Som noget nyt, har vi har samlet alle funktioner omkring bevilling af hjælp til f.eks. hjemmehjælp, hjælpemidler, pædagogisk støtte, hjemmesygeplejen med mere, så du kun behøver, at henvende dig ET sted.

 

Er der tale om eksisterende sager, kan man fortsat rette henvendelse direkte til de medarbejdere, der sidder med sagen.

 

KONTAKT og ÅBNINGSTID

Alle hverdage fra 8.00-15.00

Voksenmyndighed@billund.dk

Tlf. 79 72 74 00

 

 Baggrunden for den nye organisering beskrives her i direktionens notat fra  december 2017.

”Der er et behov for i højere grad at sætte borgeren i centrum i mødet med det kommunale system.

Helhedsperspektivet på fagligheden er en forudsætning for resultaterne. Det er derfor ikke den enkelte medarbejders fagfaglighed, der skal afgrænse opgaverne, men derimod skal medarbejderne indgå i et tværfagligt fællesskab for at finde frem til den bedste løsning.

Omdrejningspunktet skal være, at yde den bedste tværfaglige service for borgeren.

Formålet med organisationsændringen er, at skabe en smidig og effektiv organisation, hvor det tværfaglige samarbejde bliver en naturlig metode til både drifts- og udviklingsmæssige opgaver. Billund Kommune skal agere med udadrettet borgerorientering (frem for faglig orientering). Arbejdet skal med andre ord være tydeligere centreret i borgerens behov”.