Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Handicapråd

Handicaprådet er et demokratisk valgt organ, som er talerør for alle med et handicap i Billund Kommune.

Handicaprådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, men kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Hvis du har en god ide til et tema eller kender til en overset problemstilling i vores kommune, er du altid velkommen til at kontakte os på handicapraadet@billund.dk.


Gruppebillede