Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Indstilling af kandidat til Handicapprisen 2020

Inden 18. oktober 2021 kan du via formularen på denne side indstille kandidater til kommunens Handicappris.

Med Billund Kommunes handicappolitik vil kommunen være med til at skabe ligeværd og lige muligheder for alle. Handicapprisen skal sætte yderligere fokus på handicapområdet – og belønne særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.

Læs mere om Handicapprisen og kriterierne for indstilling og modtagelse her, inden du udfylder indstillingsformularen.

Indstilling af kandidater til Handicapprisen

Person eller gruppens/foreningens/virksomhedens navn
Beskriv kort initiativets formål og målgruppe
Angiv din begrundelse for indstillingen: 1) Det kandidaten allerede har gjort til gavn og glæde for handicappede og/eller 2) De forhold/projekter kandidaten vil igangsætte fremadrettet
Kort beskrivelse

Oplysninger på indstiller

Bopælsoplysninger på indstiller af kandidat
Telefonnummer på indstiller af kandidat
E-mailadresse på indstiller af kandidat
Dato for indsendelse af indstilling til Handicapprisen