Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Borgerstyret personlig assistance(BPA)

Du skal være over 18 år for at søge Borgerstyret Personlig Assistance, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse.

Hvem kan søge?

For at modtage hjælpen(BPA) skal du have et svært handicap med massiv og sammensat hjælpebehov. Du skal have brug for hjælp til pleje, overvågning og ledsagelse for, at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv.
Du skal være i stand til, at fungere som arbejdsleder for dine hjælpere. Du skal desuden kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne, med mindre du uddelegere ansvaret til en nærtstående person, en forening eller privat virksomhed.

Hvor skal du henvende dig?

Du søger ved at henvende dig til en socialrådgiver i Team handicap og psykiatri.

Hvad kan støtten indehold?

Støtten ydes med henblik på at give dig, som har et omfattende hjælpebehov, mulighed for at modtage et sammenhængende og helhedsorienteret hjælp.

Hvor og hvordan foregår det?

Hjælpen foregår i og udenfor eget hjem.
Du eller den private virksomhed du har valgt, ansætter selv hjælpere.
Hjælpen ydes oftest på bestemte tidspunkter i forhold til at få din dagligdag til at fungere ift. børn, arbejdsliv, uddannelse, fritidsliv mv.

 

Herunder kan du finde nyttige links:

Ankestyrelsen

Arbejdsmiljø, Tilsynscentre

Arbejdsskadestyrelsen

AES - Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

HANDI forsikringsservice

ATP huset

PenSam Liv forsikringsselskab

Den uvildige konsulentordning (DUKH)

 BPA Håndbogen