Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Job i Erhverv

Job i erhverv er et erhvervsrettet beskæftigelsestilbud for de borgere, som er i beskyttet beskæftigelse i kommunen, og som ønsker job med løntilskud /skånejob på arbejdsmarkedet.

Målgruppen er borgere med ned­sat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som modtager førtidspension, og som har arbejds­mæssige ressourcer og henvender sig til borgere, som øn­sker at komme i praktik og i job med løntilskud (skånejob) på det ordinære arbejdsmarked.

Job i Erhverv har tilknyttet en jobkoordinator, som gennem vejledning og coaching understøt­ter både borger og virksomhed i at få etableret og vedligeholde gode ansættelser.

Job i Erhverv har en jobklub for alle borgere tilknyttet Job i Erhverv

Jobkoordinatoren samarbejder med kommunens jobcenter om at matche borger og arbejdsgiver. Jobkoordinatoren formidler kontakt til arbejdsgiveren og hjælper borgeren med at komme i en 3 måneders praktik med henblik på efterfølgende at få job med løntilskud/skånejob.

Formålet med Job i Erhverv er, at borgeren får mulighed for at

  •          Tage del i og bidrage til arbejdspladsen
  •          Udvikle og udbygge en arbejdsidentitet
  •          Udfordre egne færdigheder og udvikle nye kompetencer
  •          Få en så selvstændig hverdag som mulig

 

Målgruppe: Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i beskæftigelsestilbud med ønske om at komme i job med løntilskud/skånejob

Formål: At fremme integrationen på arbejdsmarkedet

Ydelser: Støtte og hjælpe på vej i job med løntilskud/skånejob, kurser, opfølgning under ansættelse