Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Caféen

Caféen

Caféen er et aktivitets- og værested for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Caféen er brugernes hus, hvor de kan mødes med eller uden personale, hvor der er mulighed for at deltage i aktiviteter og arrangementer – og skabe socialt netværk. Caféen laver hvert år et årshjul for årets faste aktiviteter, fx motionsløb, højtidsarrangementer – ligesom der planlægges aktiviteter på månedsbasis. Hver måned udgives Café avisen, hvor brugerne kan holde sig opdateret på de forskellige arrangementer.

For gruppen af unge mellem 18 og 30 udarbejdes et særligt program.

I alle aktiviteter er der en høj grad af brugerinvolvering.

Der kan bestilles madpakke i køkkenet og spises aftensmad på caféen – der er fokus på en sund og ernæringsrigtig kost.

Derudover fungerer caféen også som afklarings- og virksomhedscenter for borgere på sygedagpenge, pensionsordning eller i fleksjob.

I caféen ydes ligeledes råd og vejledning til de rådgivningsborgere, der får visiteret støtte og hvor borgeren selv møder op i Cafeen.

Målgruppe: Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som er selvhjulpne og borgere med behov for jobafklaring

Formål: At tilbyde værested, hvor ligestillede kan mødes i socialt samvær/ jobafklaring, virksomhedscenter

Ydelser: Værested, rådgivning, vejledning, jobafklaring

E-Smiley 

  

Café Himmelblå - råd og vejledning

 Caféens brugerråd - vedtægter

Brugerrådets medlemmer