Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sydtoften 381

Sydtoften 381

Sydtoften 381 er et botilbud, som tilbyder pædagogisk støtte og vejledning samt pleje og omsorg. Botilbuddet giver hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver, samt hjælp til at vedligeholde og udvikle fysiske og psykiske kompetencer.

Sydtoften 381 består af 17 lejligheder, som alle har adgang til fælles køkken og stue. Borgerne deltager i fællesspisning, som tilberedes i kommunens storkøkken. Botilbuddet har fokus på borgernes sundhed, herunder kost og motion. Nærområdet bruges til cykel og gåture, og særligt i weekenderne planlægges aktiviteter for borgerne. 

Alle borgere i botilbuddet er tilknyttet kontaktpædagoger, som giver vejledning i hverdagen, som støtter den enkelte borger i at udvikle og vedligeholde færdigheder - med afsæt i den enkeltes motivation.

  •          Borgeren skal opleve at have indflydelse på eget liv
  •          Borgeren guides og støttes i tage vare på sig selv i så høj grad som muligt
  •          Borgeren støttes i daglige og personlige gøremål, herunder fritidsaktiviteter, samvær med familie og venner mv.

Det tilstræbes at skabe et hjemligt miljø, hvor den enkeltes borgerens ønsker og behov varetages.

Der er tilknyttet vågen nattevagt

 

Målgruppe: Borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse - loftslift/ kørestolsbrugere 

Formål: At yde omsorg og pleje, samt skabe tryghed i borgernes hverdag med henblik på vedligehold/udvikling

Ydelser: Botilbud med individuel tilrettelagt støtte

E-Smiley - Grindsted Team 1

E-Smiley - Grindsted Team 2

E-Smiley - Grindsted Team 3