Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lyngsø

Lyngsø

Lyngsø er et bofællesskab, hvor borgerne har brug for pædagogisk hjælp, støtte og omsorg i hverdagen. Bofællesskabet består af 8 lejligheder, som har stue, tekøkken, soveværelse, badeværelse og egen terrasse. Derudover er der fælles stue og køkken.

I Lyngsø samarbejder personalet med borgerne om at skabe en tilværelse, der både byder på udfordring og udvikling samt tryghed og forudsigelighed. Lyngsø vil med ”ret til med- og selvbestemmelse” skabe rum for, at alle får mulighed for at udnytte og erfare eget potentiale. Der arbejdes med at sikre, at alle får mulighed for at være aktive borgere i samfundet.

Lyngsø ønsker at give borgerne mulighed for at tilegne sig færdigheder, der gør den enkelte i stand til, at kunne leve et ligeværdigt liv i samvær med andre. Der lægges vægt på at støtte den enkelte borger i at bo i egen lejlighed og opnå størst mulig selvstændighed i hverdagen.

Lyngsø ønsker at give borgerne størst mulig indflydelse på eget liv. Dette sikres blandt andet gennem faste husmøder, hvor borgerne deltager i beslutningerne. Med udgangspunkt i borgernes individuelle ønsker, behov og potentialer, tilrettelægges en hverdag, præget af tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Det sociale liv mellem borgerne søges tilgodeset ved hjælp af mange forskelligartede aktiviteter.

Borgerne er på forskellige niveauer selvhjulpne på det praktiske plan, og klarer sig uden nattevagt, men kan tilkalde rådighedsvagten via telefon.

 

Målgruppe: Borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i beskæftigelsestilbud

Formål: At yde omsorg for borgeren og støtte borgeren i sin individualitet og udvikling

Ydelser: Pædagogisk hjælp, støtte og omsorg