Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lindegården

Lindegården

Bo-Lindegården er et botilbud med højt til loftet i naturskønne omgivelser. Botilbuddet rummer 10 selvstændige lejligheder, som er udstyret med opholdsrum, køkken, soveværelse og badeværelse. Derudover er der på botilbuddet et fælles køkken samt fælles stuer med plads til ophold og samvær.

Botilbuddet sigter mod at skabe rammer for en institution, der bærer præg af hjemlig atmosfære med plads til individuelle behov og ønsker.

Personalet støtter den enkelte borger i at udvikle og vedligeholde egne færdigheder.

  •          Borgeren skal opleve at have indflydelse på eget liv
  •          Borgeren guides og støttes i at varetage egne ønsker, interesser og behov
  •          Borgeren støttes i daglige og personlige gøremål, herunder fritidsaktiviteter, samvær med familie og venner mv.

Der er tilknyttet vågen nattevagt.

 

Målgruppe: Borgere med varig fysisk of psykisk funktionsnedsættelse, udviklingsalder 1-4 år, komplekse problemstillinger

Formål: At støtte, udvikle og vedligeholde de færdigheder, som den enkelte borger har

Ydelser: Botilbud/specialiseret døgntilbud med individuel tilrettelagt støtte

E-Smiley