Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bofællesskab 1

Bofællesskab 1

Bofællesskab 1 er et bofællesskab, hvor borgerne har brug for pædagogisk hjælp, støtte og omsorg i hverdagen. Bofællesskabet består af 5 lejligheder med stue, køkken, soveværelse, badeværelse og egen terrasse. Derudover er der i bofællesskabet fælles stue, køkken og vaskerum.

Bofællesskabet støtter og hjælper borgerne med at etablere sociale netværker i nærmiljøet. Der lægges vægt på, at borgerne får mulighed for at leve så selvstændigt liv som muligt. Bofællesskabet arbejder med at styrke borgernes indbyrdes relationer og sociale netværk.

Bofællesskabet ønsker at give borgerne mulighed for at tilegne sig færdigheder, der gør den enkelte i stand til at kunne leve et ligeværdigt liv i samvær med andre. Der lægges vægt på at støtte den enkelte borger i at bo i egen lejlighed og opnå størst mulig selvstændighed i hverdagen.

Borgerne i bofællesskabet er i højere grad selvhjulpne og kan klare flere ting selv. Borgerne modtager individuelle vejledningstimer på lige vilkår med borgere i hjemmevejledningen. Derudover har borgerne fællestid i bofællesskabet.

 

Målgruppe: Borgere med lettere varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i et beskæftigelsestilbud.

Formål: At støtte borgeren i, at kunne gøre tingende selv (hjælp til selvhjælp), samt udvikle borgerens selvstændighed og individualitet.

Ydelser: Pædagogisk hjælp, støtte og omsorg