Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bofællesskabet Vorbasse

Bofællesskabet Vorbasse

Vorbasse Bofællesskab er et botilbud, hvor borgerne har brug for støtte og vejledning til at kunne bo i egen bolig. Boligerne består af rækkehuse med egen indgang samt en fælles lejlighed. I fælleslejligheden er der køkken, opholdsstue, toilet og personalekontor. Lejligheden bruges til socialt samvær og vejledning til borgernes daglige gøremål. 

Personalet støtter den enkelte borger i at udvikle og vedligeholde færdigheder.

I fælleslejligheden er der tilkoblet en alarm til hjemmeplejen, så borgeren kan få hjælp, hvis personalet ikke er til stede.

  •          Borgeren skal opleve at have indflydelse på eget liv
  •          Borgeren støttes i at kunne tage vare på sig selv. Fx sundhed og hygiejne, fritidsaktiviteter og sociale netværk
  •          Borgeren støttes i at udvikle sin selv- og samfundsindsigt
  •          Det er vigtigt, at borgeren får succesoplevelser og læring ud fra egne erfaringer

 

Målgruppe: Borgere med lettere fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som har brug for støtte til at kunne bo i egen bolig

Formål: At støtte og vejlede borgeren til, at kunne bo i egen bolig og have en så uafhængelig, initiativrig og livsglad hverdag som mulig

Ydelser: Pædagogisk støtte, vejledning og omsorg