Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bofællesskab 1

I Bofællesskab 1 bor 5 midaldrende borgere med udviklingshæmning. Desuden kommer der dagligt 2 borgere i huset, der bor i umiddelbart nærheden. De spiser sammen og deltager i sociale arrangementer og fritidsaktiviteter sammen med husets beboere.

I bofællesskab 1 tilbydes der pædagogisk "hjælp til selvhjælp" efter den enkelte beboers behov. Der ydes støtte tidlig morgen, om eftermiddagen og i aftentimerne. Der ydes støtte omkring økonomi, indkøb, social samvær, kontakt til familie og venner. Til særlige aktiviteter og arrangementer ydes der ledsagelse.

Der ydes specielt støtte til udvikling af den enkelte beboers færdigheder og vedligeholdelse af disse.

Selvstændighed er et nøgleord i Bofællesskab 1.