Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Borgerstyret personlig assistance(BPA)

BPA er til dig, som har behov for massiv hjælp på flere områder, for at kunne oprethold et så selvstændig liv som muligt.

Hvem kan søge?

For at være i målgruppen skal du 

  • være fyldt 18 år
  • have behov for pleje, overvågning og ledsagelse
  • kunne fungere som arbejdsleder
  • kunne fungere som arbejdsgiver, medmindre ansvaret givet til en nærtstående, forening eller privat virksomhed

Hvor skal du henvende dig?

Du søger ved at henvende dig til Henvendelsen i Voksenstøtte Myndighedsafdelingen.

Hvad kan støtten indehold?

Støtten ydes med henblik på at give dig, som har et omfattende hjælpebehov, mulighed for at modtage et sammenhængende og helhedsorienteret hjælp.
Hjælpen kan f.eks. indeholde

  • personlig pleje
  • praktisk pleje
  • ledsagelse
  • overvågning

Hvor og hvordan foregår det?

Hjælpen vil foregå i og udenfor dit eget hjem.
Du kommer selv til at stå for ansættelse af hjælpere, evt. i samarbejde med en privat BPA-virksomhed, hvis du har valgt sådan en løsning.
Hjælpen ydes oftest på bestemte tidspunkter i forhold til at få din dagligdag til at fungere ift. børn, arbejdsliv, uddannelse, fritidsliv mv.

 

Herunder kan du finde nyttige links:

Ankestyrelsen

Arbejdsmiljø, Tilsynscentre

Arbejdsskadestyrelsen

AES - Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

HANDI forsikringsservice

ATP huset

PenSam Liv forsikringsselskab

Den uvildige konsulentordning (DUKH)

 BPA Håndbogen