Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan ansøger du

Det er muligt at søge om støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) én gang om året med ansøgningsfrist i 4. kvartal.

Ansøgningsskema

Til ansøgning om § 18-midler anvendes ansøgningsskemaet på Billund Kommunes forenings-, booking- og tilskudssystem: Fritidsliv. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt, når du er logget ind på siden. 

Ansøgningen skal indeholde:

  • Kontaktoplysninger på forening og kontaktperson for ansøgningen
  • Foreningens CVR-nummer*
  • En beskrivelse af aktiviteten/indsatsen, der søges om støtte til
  • En beskrivelse af målgruppen for aktiviteten
  • Forventet antal borgere i Billund Kommune, som vil få gavn af aktiviteten/indsatsen
  • Budget: Forventede udgifter til aktiviteten
  • Størrelse på det tilskud, der søges om
  • Vedtægter*
  • Tro- og love-erklæring på, at der indhentes børneattester på frivillige, der er i direkte og kontinuerlig kontakt med børn og unge under 15 år. 

*Frivillige, som ikke er organiseret i en formel forening, har også mulighed for at søge om § 18-midler. Dette kræver blot, at frivilliggruppens aktiviteter og formål dokumenteres på anden måde. Kontakt Billund Kommunes frivillighedskonsulent for yderligere information.

 

Behandling af ansøgninger

Ansøgningerne behandles af Voksenudvalget efter indstilling fra frivilligrådet.

Midlerne udbetales i 1. kvartal i det efterfølgende år. Midlerne overføres via CVR-nummer til foreningens NemKonto.

Efter behandlingen af ansøgningerne modtager alle ansøgere et skriftligt svar i foreningens E-Boks.