Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad kan du søge tilskud til?

Du kan søge om tilskud til aktiviteter, der øger livskvaliteten for borgere inden for målgruppen.

Målgrupper

 • Børn, familier og unge med sociale problemer
 • Personer med handicap
 • Sindslidende
 • Ensomme         
 • Stofmisbrugere og alkoholikere       
 • Flygtninge og indvandrere
 • Ældre med behov for sociale og sundhedsfremmende aktiviteter.  

Hvad kan du søge tilskud til?

Du kan søge om tilskud til aktiviteter, der øger livskvaliteten for borgere inden for målgruppen.

Det kan eksempelvis være:

 • Sociale aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed
 • Sociale aktiviteter, der understøtter relationer og netværk
 • Aktiviteter, der fremmer sundhed, motion og gode livsstilsvaner
 • Aktiviteter, der fremmer integration
 • Rådgivning og støtte
 • Besøgstjenester og ledsagerordninger.

Du kan eksempelvis søge om støtte til:

 • Entréudgifter
 • Forplejning
 • Annoncer
 • Leje af bus til udflugter
 • Foredragsholdere
 • Kurser og uddannelse
 • Kontorartikler
 • Materialer til aktiviteter
 • Ferielejre
 • Kørselsgodtgørelse
 • Lejlighedsvis lokaleleje
 • Telefon og abonnement
 • Kontingenter og gebyrer direkte relateret til foreningens arbejde
 • Aktiviteter, som rekrutterer, opkvalificerer og fastholder frivillige.

Hvad kan du (som udgangspunkt) ikke søge tilskud til?

 • Løn
 • Husleje (der kan dog dispenseres for dette i 2021, hvis der ikke kan findes kommunale faciliteter grundet COVID-19 restriktioner)
 • Forretninger (herunder genbrugsbutikker) 
 • Landsorganisationer (med mindre det helt tydeligt fremgår, at midlerne bruges i Billund Kommune)
 • Allerede foretagne anskaffelser
 • Anskaffelse af inventar, der ikke er direkte nødvendig for de beskrevne aktiviteter (f.eks. møbler, arbejdsborde, reoler mv.).
 • Blomster og gaver til frivillige, medlemmer og brugere  

Hvad bliver vægtet i fordelingen?

 • At midlerne kommer flest muligt til gavn
 • Nytænkning i aktiviteter
 • Aktiviteter/projekter, der ikke kan udføres uden støtte
 • Aktiviteter, der tilgodeser særligt sårbare målgrupper
 • Aktiviteter, der har fokus på at inkludere nye medlemmer og frivillige
 • Aktiviteter, der kommer en gruppe borgere til gode, som ikke tilgodeses af andre tilbud
 • Aktiviteter, der inddrager borgeren direkte
 • Aktiviteter, der foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger
 • Aktiviteter, der foregår i et samarbejde mellem frivillige foreninger og Billund Kommune
 • At der sker en nogenlunde ligelig geografisk vægtning og fordeling af midler til foreninger inden for hele Billund Kommune.