Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afrapportering

Hvis din forening har modtaget §18-midler, skal I udfylde og indsende en afrapportering af, hvad støtten er blevet brug til. Det udfyldte skema skal indsendes senest den 1. april i året efter, at midlerne er modtaget.

Afrapporteringsskema

Til afrapportering om anvendelse af § 18-midler anvendes afrapporteringsskemaet på Billund Kommunes hjemmeside.                                                

Find skemaet til afrapportering her.

Afrapporteringen skal indeholde: 

  • En kort beskrivelse af hvad §18-midlerne er blevet brugt til. 
  • Ved tilskud over 5000 kr. skal I også redegøre for de enkelte udgifter eller vedlægge et regnskab for, hvad §18-midlerne er blevet brugt på. 

Afrapporteringen skal ikke indeholde: 

  • Kvitteringer 
  • Regnskab for alle foreningens indtægter og udgifter

Vær opmærksom på, at forvaltningen efterfølgende kan bede om yderligere dokumentation herunder f.eks. kvitteringer og regnskab, hvis det skønnes nødvendigt. 

Ubrugte midler

OBS: Har I modtaget midler i 2020 og/eller 2021 og ikke anvendt dem, kan I udsætte anvendelse til 2022 og afrapportere i 2023, uden yderligere godkendelse fra forvaltningen.

Modtagne beløb skal anvendes til det ansøgte formål og indenfor den periode, de er bevilget i. Kan dette ikke lade sig gøre, skal midlerne som udgangspunkt tilbagebetales. Mindre ubetydelige beløb skal ikke tilbagebetales. Forvaltningen foretager en konkret vurdering af den enkelte sag.    

Ønsker I at overføre beløbet til det kommende år, skal I sende en skriftlig anmodning om overførsel til Billund Kommunes frivillighedskonsulent. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor I ønsker at overføre beløbet, og hvad midlerne skal anvendes til.