Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afrapportering: Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler)

Hvis din forening har modtaget §18-midler, skal I udfylde og indsende en afrapportering af, hvad støtten er blevet brug til.

Hvornår skal afrapporteringen indsendes?

Foreninger, der har modtaget paragraf 18-midler i 2020, skal udfylde og indsende afrapportering via skemaet neden for senest den 1. april 2020, hvis de har haft mulighed for at anvende midlerne i 2020. Hvis der grundet COVID-19 har været udfordringer med at anvende midler i 2020, kan midlerne anvendes i 2021 og afrapportering skal da indsendes senest 1. april 2022.

Afrapportering: Anvendelse af §18-midler

Redegør for de enkelte udgifter i feltet nedenfor eller vedhæft regnskab.
Vedhæft KUN regnskab for anvendelse af §18-midler. Vedhæft IKKE foreningsregnskab, kvitteringer ol.

Vær opmærksom på, at forvaltningen efterfølgende kan bede om yderligere dokumentation herunder f.eks. kvitteringer og regnskab, hvis det skønnes nødvendigt.