Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Billund Kommune støtter frivilligt socialt arbejde med § 18-midler. Næste ansøgningsfrist er den 24. november 2019.

Hent en samlet guide til ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Kom til Fyraftensmøde om § 18-midler den 28. oktober 

Formål

Formålet med Billund Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde er:

  • at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde
  • at styrke samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale organisationer og foreninger
  • at gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte. 

Hvem kan søge?

Foreninger, netværk eller frivilliggrupper, som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere i Billund Kommune. 

Støtte til foreninger inden for kultur- og fritidsområdet kan kun gives, når der er tale om aktiviteter med et tydeligt socialt sigte. Foreninger på kultur- og fritidsområdet henvises i stedet for til puljerne på dette område.

Læs mere om hvad frivilligt socialt arbejde er.  


Hvad kan du søge tilskud til?

Læs mere om hvilke målgrupper og aktiviteter du kan søge om tilskud til.


Sådan ansøger du 

Du ansøger via ansøgningsskemaet nedenfor. Næste ansøgningsfrist er søndag den 24. november 2019. 

Ansøgningsskema til § 18-midler.

Læs mere om hvordan du ansøger om § 18-midler. 


Afrapportering

Hvis din forening har modtaget §18-midler, skal I udfylde og indsende en afrapportering af, hvad støtten er blevet brug til. Det udfyldte skema skal indsendes senest den 1. april i året efter, at midlerne er modtaget.

Skema til afrapportering af § 18-midler.

Læs mere om afrapportering af § 18-midler.


Fordeling af paragraf 18-midler 2019

Paragraf 18-midlerne 2019 er fordelt. Alle ansøgere har modtaget svar i foreningens e-boks. Tildelte midler er overført til foreningens NemKonto. 

Se beslutning om fordeling af § 18-midler 2019.