Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Billund Kommune støtter frivilligt socialt arbejde med §18-midler. Midlerne uddeles én gang årligt. Næste ansøgningsfrist er i november 2022.

Hent en samlet guide til ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Fordeling af §18-midler 2022

Ansøgningsfristen for §18-midlerne 2022 er søndag den 21. november 2021. 

 

Formål

Formålet med Billund Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde er:

  • at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde
  • at styrke samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale organisationer og foreninger
  • at gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte. 

Hvem kan søge?

Foreninger, netværk eller frivilliggrupper, som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere i Billund Kommune. 

Støtte til foreninger inden for kultur- og fritidsområdet kan kun gives, når der er tale om aktiviteter med et tydeligt socialt sigte. Foreninger på kultur- og fritidsområdet henvises i stedet for til puljerne på dette område.

Læs mere om hvad frivilligt socialt arbejde er.  


Hvad kan du søge tilskud til?

Læs mere om hvilke målgrupper og aktiviteter du kan søge om tilskud til.


Sådan ansøger du 

Næste ansøgningsfrist er i november 2022. 

Læs mere om hvordan du ansøger om §18-midler. 


Afrapportering

Hvis din forening har modtaget §18-midler, skal I udfylde og indsende en afrapportering af, hvad støtten er blevet brug til. Det udfyldte skema skal indsendes senest den 1. april i året efter, at midlerne er modtaget.

Skema til afrapportering af §18-midler.

Læs mere om afrapportering af §18-midler.

Andre fonde og puljer 

Få inspiration til andre puljer og fonde, hvor I kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde.