Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Billund Kommune støtter frivilligt socialt arbejde med § 18-midler. Næste ansøgningsfrist er i november 2019.

Billund Kommune har en pulje til frivilligt socialt arbejde, som har til formål at:

• Øge foreningernes mulighed for at udføre socialt arbejde
• Hjælpe nye frivillige i gang
• Hjælpe med til at støtte foreningernes sociale arbejde  

 

Hvem kan søge?

Foreninger, netværk eller interessegrupper, som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde.

Læs mere om hvad frivilligt socialt arbejde er.  

 

Der ydes normalt IKKE tilskud til:

• Løn
• Genbrugsforretninger (da der er tale om forretning)
• Landsorganisationer - med mindre det helt tydeligt fremgår, at midlerne bruges (socialt og frivilligt) i Billund Kommune
• Til allerede foretagne anskaffelser

 

Øvrig prioritering:

• At midlerne kommer flest muligt til gavn
• Der gives hellere til aktive handlinger frem for anskaffelser
• Det sundhedsmæssige aspekt prioriteres
• Sportsforeninger, spejdere o.l. må fortrinsvis søge midler under fritids- og kulturområdet 

 

Ansøgningsfrist:

Det er muligt at søge om støtte til frivilligt socialt arbejde (paragraf 18-midler) én gang om året. Næste ansøgningsfrist er i november 2019. Der bliver åbnet op for ansøgninger i 3. kvartal 2019.

 

Krav til modtagere: 

  • Modtagere af paragraf 18-midler skal have et CVR-nummer og en NemKonto.
  • Modtagere af paragraf 18-midler skal indhente børneattester på frivillige, der vil få kontakt med børn og unge under 15 år.
  • Modtagere af paragraf 18-midler skal indesende en afrapportering senest den 1. april i året efter, at midlerne er modtaget. Se mere nedenfor. 

Se guide til foreninger, der søger penge eller lokaler hos kommunen.

 

Fordeling af paragraf 18-midler 2019

Paragraf 18-midlerne 2019 er fordelt. Alle ansøgere har modtaget svar i foreningens e-boks. Tildelte midler er overført til foreningens NemKonto. 

Se beslutning om fordeling af § 18-midler 2019 her.

 

Afrapportering

Hvis din forening har modtaget §18-midler, skal I udfylde og indsende en afrapportering af, hvad støtten er blevet brug til. Det udfyldte skema skal indsendes senest den 1. april i året efter, at midlerne er modtaget.

 

Her finder du skema til afrapportering af paragraf 18-midler.

 

Afrapporteringen skal indeholde: 

  • En kort beskrivelse af hvad §18-midlerne er blevet brugt til. 
  • Ved tilskud over 5000 kr. skal I også redegøre for de enkelte udgifter eller vedlægge et regnskab for, hvad §18-midlerne er blevet brugt på. 

Afrapporteringen skal ikke indeholde: 

  • Kvitteringer 
  • Regnskab for alle foreningens indtægter og udgifter

Forvaltningen kan dog efterfølgende bede om yderligere dokumentation herunder f.eks. kvitteringer og regnskab, hvis det skønnes nødvendigt.