Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Billund Kommune støtter frivilligt socialt arbejde med § 18-midler. Næste ansøgningsfrist er i november 2019.

Billund Kommune har en pulje til frivilligt socialt arbejde, som har til formål at:

• Øge foreningernes mulighed for at udføre socialt arbejde
• Hjælpe nye frivillige i gang
• Hjælpe med til at støtte foreningernes sociale arbejde  

 

Hvem kan søge?

Foreninger, netværk eller interessegrupper, som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde. 

 

Hvornår skal der søges?

Der er ansøgningsfrist én gang årligt i november måned.

 

Hvornår bliver pengene udbetalt?

Pengene bliver udbetalt i begyndelsen af kalenderåret.

 

Hvilke krav er der til foreningerne?

Foreningen skal have et CVR-nummer og en NemKonto.

 

Der ydes normalt IKKE tilskud til:

• Løn
• Genbrugsforretninger (da der er tale om forretning)
• Landsorganisationer - med mindre det helt tydeligt fremgår, at midlerne bruges (socialt og frivilligt) i Billund Kommune
• Til allerede foretagne anskaffelser

 

Øvrig prioritering:

• At midlerne kommer flest muligt til gavn
• Der gives hellere til aktive handlinger frem for anskaffelser
• Det sundhedsmæssige aspekt prioriteres
• Sportsforeninger, spejdere o.l. må fortrinsvis søge midler under fritids- og kulturområdet 

 

Ansøgningsfrist:

Næste ansøgningsfrist er i november 2019.

 

Afrapportering

Hvis din forening har modtaget §18-midler, skal I udfylde og indsende en afrapportering af, hvad støtten er blevet brug til. Det udfyldte skema skal indsendes senest den 1. april i året efter, at midlerne er modtaget.

Her finder du skema til afrapportering af §18-midler.