Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hjælp til frivillige indsatser for særligt udsatte under COVID-19

Der er nu økonomisk hjælp at hente for de frivillige organisationer, foreninger og civilsamfundsaktører, som under coronakrisen gør en indsats for vores udsatte og mest sårbare grupper i kommunen.

Akutpulje til indsatser for vores mest udsatte grupper

Trygfonden har afsat 50 mio. kr. til indsatser, der skal hjælpe særligt udsatte mennesker under coronakrisen. 

Der er etableret to akutpuljer, hvor af den ene pulje er på 30 mio. kr. og er til organisationer, foreninger og civilsamfundsaktører, der under coronakrisen har eller påtænker at iværksætte særlige initiativer for vores udsatte og mest sårbare grupper i samfundet.

Den anden puljen er målrettet socialøkonomiske virksomheder og virksomheder med socialt ansvar som et bærende element i forretningsgrundlaget og er i alt på 20 mio. kr.

Læs mere om puljerne på tryg.dk