Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Foreninger

Hvad kan Frivillighedskonsulenten blandt andet tilbyde dig, hvis du skulle have brug for hjælp i forhold til dit nuværende eller fremtidige frivillig sociale arbejde?

• Et øget samarbejde som bl.a. indebærer, at de kommunale medarbejdere er bekendt med hvilke opgaver de frivillige kan løse.

• En større synliggørelse af de frivillige foreninger og deres arbejde i lokalsamfundet.

• Uvildig sparringspartner for såvel bestyrelsesformænd/ -forkvinder og bestyrelser.

• Rådgivning i konkrete spørgsmål.

• Være med til at tænke nyt, se muligheder, at være med til at gøre noget nyt og anderledes og være med til at udvikle helt nye frivilligområder i Kommunen.

• Være med til at skabe tiltag på tværs af foreningerne i kommunen.

• Både kommunen/de frivillige skal på baggrund af den udvikling der er, tænke på en ny måde

• Frivilligindsatsen skal bl.a. via kommunens hjemmeside være synlig som en del af Kommunens politik.

• Arbejde på at rekruttere frivillige, samt finde det rigtige match.