Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

§ 18 midler

Billund Kommune støtter frivilligt socialt arbejde. Næste ansøgningsfrist for §18 midler er i november 2019.

Billund Kommune har en pulje til frivilligt socialt arbejde, som har til formål at:  

• Øge foreningernes mulighed for at udføre socialt arbejde
• Hjælpe nye frivillige i gang
• Hjælpe med til at støtte foreningernes sociale arbejde  

 

Hvem kan søge? 

Foreninger, netværk eller interessegrupper som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde. 

 

Hvornår skal der søges? 

Der er ansøgningsfrist én gang årligt i november måned, hvor der kan søges tilskud for det kommende kalenderår.

 

Hvornår bliver pengene udbetalt?

Pengene bliver udbetalt i begyndelsen af kalenderåret, så foreningen har mulighed for at disponere så frit som muligt.

 

Hvilke krav er der til foreningerne?

For at kunne udbetale penge til en forening skal foreningen have et cvr-nummer med en tilhørende nem-konto.

 

Regnskab:

Foreningen skal senest den 1. maj i året efter modtagelse af tilskud redegøre for brugen af pengene.

 

Der ydes normalt IKKE tilskud til: 

• Løn
• Genbrugsforretninger (da der er tale om forretning)
• Landsorganisationer - med mindre det helt tydeligt fremgår, at midlerne bruges (socialt og frivilligt) i Billund Kommune
• Til allerede foretagne anskaffelser

Øvrig prioritering:  

• At midlerne kommer flest muligt til gavn
• Der gives hellere til aktive handlinger frem for anskaffelser
• Det sundhedsmæssige aspekt prioriteres
• Sportsforeninger, spejdere o.l. må fortrinsvis søge midler under fritids- og kulturområdet 

 

Ansøgningsfrist:

Seneste ansøgningsfrist var den 23. november 2018. Næste ansøgningsfrist er i november 2019.